INSPIRATION 灵感


预览|EUNICE FU 2016 F/W

2016.08.01 ~ 2018.03.27

这一季的EUNICE FU色彩鲜明,整体以大色块为主导。所有基本款都有独特的设计特点。在保暖性与女性美之间得以平衡,更加突出了女性温婉端庄的特质。今年流行的蝴蝶结设计也用到恰到好处,让都市的时尚生活有了更专属的选择。

更多灵感

直播
2017.03.06~2017.03.31
直播
2017.03.09~2017.03.31
直播
2017.03.08~2017.03.31
直播
2017.03.13~2017.03.31
直播
2017.03.14~2017.03.31
直播
2017.03.18~2017.03.31
直播
2017.03.22~2017.04.22
直播
2017.03.26~2017.03.31
直播
2017.03.08~2017.03.31